Решење:
  

Поступак:

5 паралелних
6 сечених у тачки А
4 сечене у тачки B
3 остале
18 укупно
Задатак можемо да решимо на 2 начина
I Релацију „СЕКУ СЕ“ приказујемо табелом


- 5 паралелних правих међусобно се секу – 0
- 6 правих секу 5 правих у 30 тачака, а међусобно у 1 (тачка А)
- 4 праве секу 5 у 4 x 5 = 20, 6 у 4 x 6 = 24, а међусобно у 1 (тачка B)
- 3 праве секу 5 у 3 x 5 = 15, 6 у 3 x 6 = 18, 4 у 3 x 4 = 12 и међусобно се секу у 3 тачке.
Сабирањем броја пресечних тачака из табеле долазимо до коначних 124 пресечних тачака.
II У општем случају 18 непаралелних правих могу да се секу у
тачке
Од овог броја треба одузети број немогућих пресека.
(6 правих а једна тачка пресека)
(5 паралелних права)
(4 праве а 1 тачка пресека)
Коначно:

Ко је на мрежи: 334 гостију и 2 чланова