Логаритамске једначине и системи једначина

Логаритамске једначине су такве једначине код којих се непозната налази и под знаком логаритма. Њихово решавање се заснива на чињеници да je логаритамска функција
.
бијективно (1-1 и „на“) пресликавање скупа на скуп R, тако да je за a > 0, a ≠ 1

ако и само ако f(x) = g(х), f(x) > 0, g(х) > 0.

Ко је на мрежи: 1080 гостију и 13 чланова