Степеновање целим бројем дефинише се на следећи начин:
;
;
.
Основне операције са степенима чији су изложиоци цели бројеви:

;
;

;
;
.

Ко је на мрежи: 367 гостију и 13 чланова