График квадратне функције има облик параболе.
Запарабола има дно
Запарабола има врх

Запарабола сечеосу у тачкамаикоје називамо НУЛЕ ФУНКЦИЈЕ

Запарабола тангира (додирује)осу у тачки

Запарабола нема додирних ни пресечних тачака саосом
Парабола сечеосу у тачки

Ко је на мрежи: 471 гостију и 13 чланова