Графици тригонометријских функција

Тригонометријске функције спадају у групу трансендентних функција, јер за дату вредност аргумента, одговарајућа вредностне може се израчунати алгебарским путем.

Функција. Основна својства:
a) Дефинисана за све реалне вредности аргумента, тј..
b) Функција је периодична, њен основни период је, тј.
.
Дефиниција 1. Ако функцијаиспуњава услов
(константа различита од нуле), кажемо да је периодична са периодом.
c) Функција је непарна јер је, њен график је симетричан у односу на координатни почетак.
d) Нуле функције су  
e) Екстремне вредности функције:
 
f) Функција је ограничена тј..
g) Функција расте, опада

 
h) Функција је позитивна у интервалу, а негативна
 
Ток функције на основном периоду дат је табелом, а график на слици.

Функција. Основна својства:
a) Функција је дефинисана за.
b) Функција је периодична, њен основни период.
c) Функција је парна, јер је. Њен график је симетричан у односу на осу.
d) Нуле функције су  
e) Екстремне вредности функције:
 
f) Функција је ограничена јер је.
g) Функција расте за, а опада за  
h) Функција је позитивна за, а негативна
 
Ток функције на основном периоду дат је табелом, а график на слици.


 
Функција. Основна својства:
a) Функција је дефинисана за. Зафункција није дефинисана. Ове праве су вертикалне асимптоте.
b) Основни период функције је
c) Функција је непарна јер је  
d) Нуле функције су  
e) Функција нема екстремних вредности.
f) Функција није ограничена,.
g) Функција је стално растућа.
h) Функција је позитивна у интервалу, а негативна у интервалу
 
График је приказан на слици, а ток табелом.


Функција. Основна својства:
a) Функција је дефинисана за. Праве, су вертикалне асимптоте функције.
b) Основни период, јер је
c) Функција је непарна, јер је  
d) Нуле функције су  
e) Функција нема екстремних вредности.
f) Функција није ограничена јер је.
g) Функција опада за све вредности аргумента које припадају области дефинисаности.
h) Функција је позитивна за, а негативна за

 
График је приказан на слици, а ток табелом.


Ко је на мрежи: 598 гостију и 13 чланова