Експоненцијална функција

Дефиниција 1. Функцијаназива се експоненцијална функција. 

Домен експоненцијалне функције је скуп реалних бројева, а кодомен.

Дефиниција 2. Једначина код које се непозната налази у експоненту степена назива се експоненцијална једначина.

Ако je, тада je функцијапозитивна за свеи строго растућа за све, a ако je, тада je функцијапозитивна ja свеи строго опадајућа за све.

 

Ко је на мрежи: 182 гостију и 2 чланова