Ирационалне једначине и неједначине

Дефиниција. Једначине код којих се непозната налази под кореном називају се ирационалним једначинама. За ирационалну једначину облика
важи следећа:

Теорема. Једначина обликаеквивалентна је систему

 
За једначину облика треба најпре одредити заједничку дефинициону област изразаи . Затим се примењује претходна теорема. Скуп решења једначине је подскуп дефиниционог скупа тих израза.

Ко је на мрежи: 590 гостију и 13 чланова