Дефиниција. Функцијаназива се квадратна функција. Формула
(1)    
еквивалентна је формули
(2)
Формула (2) назива се канонични облик квадратне функције (1). Често се краће пише у облику
(3)
где је
(4)
Тачканазива се теме параболе, која представља график квадратне функције.
Ако је, квадратна функција (1) има реалне нулеикоје су одређене формулом
(5)    
Ако тај услов није испуњен, она нема реалних нула.

Ко је на мрежи: 214 гостију и 26 чланова