Корен: степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са степенима и коренима

Дефиниција 1. Нека јепозитиван реалан број иприродни број. Позитивно решење једначине
(1)    
поназива се-ти корен броја, у ознаци. Из ове дефиниције произилази да је
(2)    
Дефиниција 2. Ако јебило који реалан број, онда
(3)    
Дефиниција 3. Ако је, априродни бројеви, онда        
(4)    
Нека супозитивни реални бројеви, априродни бројеви. Тада је:
; ; ;
; .

Ко је на мрежи: 615 гостију и 18 чланова