Логаритамска функција. Основна правила логаритмовања. Декадни логаритми

Дефиниција 1. Функција инверзна експоненцијалној функцији

    
назива се логаритамска функција. Означава се саи чита се:
логаритам одза основу.
Позитиван бројназива се аргумент, позитиван бројоснова (база) – логаритма.


Дефиниција 2.
Логаритам неког броја јесте број којим треба степеновати базу логаритма да би се добио тај број. Та дефиниција се изражава идентитетом
(1)    
Логаритам производа:
(2)
Логаритам количника:
(3)
Логаритам степена:
(4)

Дефиниција 3.
Једначина код које се непозната налази и у логаритму назива се логаритамска једначина.

Ко је на мрежи: 467 гостију и 26 чланова