Логаритамске једначине и неједначине

Напомена. Једначина чија се непозната налази у аргументу логаритма назива се логаритамска једначина. Ако уместо знака једнако () стоји знак веће или мање (или) тада се та релација назива логаритамска неједначина.

Ко је на мрежи: 155 гостију и 2 чланова