Тригонометријске неједначине

Дефиниција 1. Неједначина код које се непозната јавља као аргумент тригонометријске функције назива се тригонометријска неједначина.

Дефиниција 2. Решити тригонометријску неједначину значи наћи све углове, који је задовољавају.

Неједначина:

a) Неједначина: Ако је, њено решење је ма који реалан број. Ако је, решење неједначине је скуп интервала
где је
Ако је, неједначина нема решења.
b) Неједначина: Ако је, нема решења. Ако је, решење неједначине је бесконачан скуп интервала
 
Ако је, решење једначине је ма који реалан број.

Неједначина:

a) Неједначина: Ако је, њено решење је ма који реалан број. Ако је, решење неједначине је бесконачан скуп интервала
 
Ако је, неједначина нема решења.
b) Неједначина: Ако је, нема решења. Ако је, решење неједначине је бесконачан скуп интервала
 
Ако је, неједначина је задовољена за свако.

Неједначина:

a) Неједначина: За сваки реалан бројима за решење бесконачан скуп интервала

b) Неједначина: За свако реалноима решење бесконачан скуп интервала


Неједначина:

a) Неједначина: Ако је, За све реалне вредностиима решења
 
b) Неједначина: За све реалне вредности параметраима решења

Ко је на мрежи: 402 гостију и 32 чланова