Тригонометријске једначине

Дефиниција 1. Једначина код које се непозната јавља као аргумент тригонометријске функције назива се тригонометријска једначина.

Дефиниција 2. Решити тригонометријску једначину значи одредити све вредности непознате за које је дата једначина задовољена.

Једначина. Ова једначина има решења тада и само тада ако јеи онда постоји јединствени угаоу интервалучији је синус једнак, па имамо једначинукоја има два бесконачна скупа решења:
(1)    
(2), где је  
Лако се уочава да се формуле (1) и (2) могу сјединити у једну
(3),
где јетј. решења једначинемогу се дати формулом (3) уместо формула (1) и (2).
Једначина. Ова једначина има решење тада и само тада ако јеи тада постоји јединствен угаоу интервалучији је косинус једнак, па имамо једначинукоја има два скупа решења:
(4),
(5),
где јеили  
Једначина. Ова једначина има решења за свако, и постоји јединствен угаоу интервалу, чији је тангенс једнак броју, па имамо једначину, која има један скуп решења, где је  
Једначина. Ова једначина има решења за свако, и постоји јединствен угаои, чији је котангенс једнак броју, па добијамо једначинуодакле имамо.

Ко је на мрежи: 144 гостију и 3 чланова