1. Диференцна једначина облика
 
Ако је, једначина се своди на. Решења ове једначине су геометријски низови чији је количник.
Ако је, посматра се тзв. карактеристична једначина. Нека суикорени карактеристичне једначине. Тада је, где се бројеви иодређују из услова:.

2. Систем диференцних једначина облика

Ако је, систем се своди на, чија су решења парови геометријских низова са количницима, односно.
Ако јеили(на пример), после замењивања из прве једначине у другу и елементарних трансформација, добија се једначина
 
чије је решењениз. Низ се одређује из релације.

Ко је на мрежи: 544 гостију и 5 чланова