1. Сложени интересни рачун
Ако јеглавница, акаматна стопа, вредност главнице послегодина је

2. Рачун улога и рачун ренте
Ако се на почетку сваке године уплаћује улоги рачунасложене камате, тада ће се на крају те године добити сума
Ако се на почетку сваке године од главницеисплаћује рентаи рачунасложеног интереса, на крају те године у банци ће остати сума
 
3. Збир бесконачног геометријског низа


Ко је на мрежи: 733 гостију и 5 чланова