Конгруенције и примене

Релацијадефинише се у скупу целих бројева на следећи начин:

тј. бројевииимају исте остатке при дељењу са.
Својства релације конгруенције у скупу:

Фермаова теорема.
Ако јепрост број и, онда је.
Ојлерова теорема. Ако јеброј природних бројева који нису већи од датог природног бројаи релативно су прости са њим и ако суиузајамно прости, онда је.

Ко је на мрежи: 325 гостију и 50 чланова