Другим речима,ако се скоро сви чланови низа(сви осим, можда, коначног броја њих), за свако, налазе уоколинитачке.
Низ је конвергентан ако има граничну вредност, а дивергентан ако је нема. Конвергентан низ, чија је гранична вредност нула, назива се нула-низ.
Особине конвергентних низова:


Монотон и ограничен низ је конвергентан.

Ко је на мрежи: 396 гостију и 29 чланова