Узајамни положај тачака, правих и равни. Диедар. Рогаљ

Нормалност праве и равни. Дефиниција: Права која сече раван нормална је на ту раван ако је нормална на сваку праву те равни са којом се сече.

Теорема: Права је нормална на раван ако сече раван и нормална је на две различите праве те равни са којима се сече.

Теорема о три нормале. Нека је р права која сече равану тачки С и нека је В подножје нормале из тачкена раван. Права с равникроз тачку С нормална је на ВС ако и само ако је нормална на АС.

Угао између праве и равни. Дефиниција: Угао између праве р и равније угао између праве р и њене нормалне пројекције р' на ту раван.

Угао диедра. Дефиниција: Угао диедра је угао између полуправих нормалних на ивицу диедра, од којих свака припада по једној страни диедра.

Ко је на мрежи: 423 гостију и 51 чланова