Векторски и мешовити производ

Векторски производвектораије вектор одређен својствима:
1);
2) је нормалан и наи на;
3) тројкаје позитивно оријентисана.
Својства векторског производа:
1);
2);
3);
4)ако и само ако је;
5) Ако јеи, онда је
 
Мешовити производ вектораије.
Својства мешовитог производа:
1).    
2) Ако је, онда је

Површина паралелограма конструисаног над векторимаидата је са
 
Запремина паралелопипеда конструисаног над векторимаије

Ко је на мрежи: 174 гостију и један члан