Системи линеарних неједначина са две непознате

Нека је у Декартовом координатном систему права линија задата општом једначином. Тада за координате свих тачака М(х, у) који се налазе са једне стране ове праве важи неједнакост, а за координате свих тачака М(х, у) које су са друге стране праве важи неједнакост

.

Ако је у Декартовом правоуглом систему права задата једначином, тада се све тачке М(х, у) за које јеналазе у полуравни „изнад“ ове праве, а све тачке М(х, у) за чије координате важиналазе у полуравни „испод“ ове праве (видети слику).

Ко је на мрежи: 364 гостију и 2 чланова