Детерминанте реда два и три

1. Детерминанта другог реда са члановима:
 

2. Детерминанта трећег реда са члановима
 

3. Вредност детерминанте

не мења се, ако: а) све врсте и одговарајуће колоне замене места; б) једној врсти (колони) додамо другу помножену са неким бројем;
мења знак ако две врсте (колоне) размене места;
увећава се k пута ако једну врсту (колону) помножимо са k;
једнака је нули: а) једна врста (колона) садржи само нуле; б) две врсте (колоне) су једнаке; в) две врсте (колоне) су пропорционалне.

Ко је на мрежи: 352 гостију и један члан