Купa и зарубљенa купa

Обрасци
1. Површина омотача праве купе

(омотач,полупречник основе иизводница купе).
2. Површина праве купе
 
(површина,полупречник основе иизводница купе).
3. Запремина праве купе        
 
(запремина,полупречник основе ивисина купе).
4. Површина омотача праве зарубљене купе        
 
(иполупречници основа,омотач иизводница купе).
5. Површина праве зарубљене купе        
 
( површина,иполупречници основа, иизводница).
6. Запремина праве зарубљене купе        
 
(запремина,висина ииполупречници основа зарубљене купе).

 

Ко је на мрежи: 442 гостију и 33 чланова