Нормални облик једначине праве. Одстојање дате тачке од дате праве

Примедба 1. Једначина
 
представља нормални облик једначине праве,је нормално растојање праве од координатног почетка, аје угао који нормалагради са позитивним делом апсцисне осе.

Примедба 2. Општи облик једначине праве, трансформисане у нормални облик, гласи
 
где је
 
знак испред корена је супротан знаку коефицијента.

Примедба 3. Одстојањетачкеод правеодређује се формулом
 

Примедба 4. Ако се правеисеку, једначине симетрала углова које образују те праве су:
 
Знак плус између разломака одговара симетрали која припада углу (или његовом унакрсном углу) коме не припада координатни почетак, а знак минус одговара симетрали која припада углу коме припада координатни почетак.

Ко је на мрежи: 430 гостију и 51 чланова