Ознаке, обрасци и дефиниције

Дефиниција 1. Скуп свих комплексних бројева, у ознаци, је скуп уређених паровареалних бројева за које важе следеће аксиоме:
1) аксиома сабирања:;
2) аксиома множења:.

Дефиниција 2. Комплексан бројзове се комплексна нула, а бројкомплексна јединица.

Дефиниција 3. Комплексан бројзове се имагинарна јединица и означава се са.

Став 1. Сваки комплексан бројможе се представити на јединствен начин у облику, који се зове алгебарски облик комплексног броја.

Дефиниција 4. Нека је дат број. Бројје коњугован броју.

Дефиниција 5. Модул или норма комплексног бројаје реалан ненегативан броји означава се са(често сеозначава саили, тј.).

Ко је на мрежи: 336 гостију и 2 чланова