Пoвршина и зaпреминa пирaмидe и зaрубљенe пирaмидe

Обрасци
1. Пирамида

(површина пирамиде,површина основе ибочна површина пирамиде).
 
(запремина ивисина пирамиде).
2. Зарубљена пирамида
 
(површина,иповршине основа ибочна површина зарубљене пирамиде).     
 
 (запремина ивисина зарубљене пирамиде).

Ко је на мрежи: 143 гостију и 2 чланова