Сегментни облик једначине праве

Примедба 1. Обликназива се сегментни облик једначине праве.
Примедба 2. Реалан бројевииодређује сегменте (одсечке) које права одсеца на координатним осама,је одсечак на апсцисној оси а на ординатној оси.

Ко је на мрежи: 163 гостију и 2 чланова