Варијације

Варијације без понављања k-те класе скупа, који имаелемената, је сваки низмеђусобно различитих елемената. Број варијација без понављања k-те класе скупа оделеменатаједнак је

Заваријације без понављања скупасу пермутације тог скупа.

Варијације k-те класе скупа,који имаелемената је сваки низ оделемената скупа, при чему се елементи могу и понављати. Често се овакви низови називају и „варијације са понављањем“. Број варијација k-те класе скупа оделемената једнак је

Ко је на мрежи: 505 гостију и 8 чланова