Пермутације и пермутације с понављањем

Нека је. Производозначава се саи чита „факторијел“. Посебно се дефинише.
Пермутација (без понављања) скупа, који имаелемената, је сваки низ у коме се тачно по једанпут појављују сви елементи скупа. Број пермутација  - точланог скупа је.
Нека је дат скуп. Сваки низ дужинеу коме се елементпојављујепута, елементпојављујепута,…, елемент појављујепутаназива се пермутацијом са понављањем скупатипа. Број описаних пермутација једнак је:

Ко је на мрежи: 600 гостију и 10 чланова