Појам диференцијалне једначине


Једначина облика

где јенепозната функција, назива се диференцијална једначина реда n. Свака функцијакоја задовољава ову једначину, назива се решењем једначине, а график те функције, интегрална крива.

Ко је на мрежи: 439 гостију и 14 чланова