Приближно решавање једначина

Ако су испуњени услови:
(i) функцијеису непрекидне на;
(ii);
(iii)ине мењају знак на интервалу,
тада једначинаима јединствено решење на интервалу.
За одређивање приближног решења једначине, ако су испуњени услови (i), (ii) и (iii), користимо рекурентне формуле:

(1)    Код методе сечице:
 ,
где је. Оцена грешке:   
(2)    Код методе тангенте (Њутнове методе):
 .
Оцена грешке:   
(3)    Код комбиноване методе:
 ,
где јеи.
Ако једначинаима јединствено решење на интервалу, при чему је  диференцијабилнафункција наи постоји број  такав да језа, тада се решење једначине може одредити приближно применом методом итерације, користећи рекурентну формулу
 .

Оцена грешке:

Ко је на мрежи: 564 гостију и 9 чланова