Случајне величине

Расподела вероватноће случајне величинедата је табелом:


Математичко очекивање случајне величинеје број

Дисперзија случајне величинеје број, тј.

Стандардно одступање случајне величинеје број
 
Коефицијент корелације случајних величинаидефинисаних на истом простору исхода је број
 

Ко је на мрежи: 318 гостију и 15 чланова