Случајни догађаји

Скуп свих могућих исхода једног експеримента назива се простор исхода (простор елементарних догађаја):

Сваки подскупскупаназива се случајни догађај. Догађајназива се сигурни догађај, а догађај- немогућ догађај. Операције у пољу догађаја:
(или)је догађај комплементаран догађају.
- унија догађајаи   
- пресек догађајаи.
Догађајиису дисјунктни ако је, а ако је, каже се да догађајповлачи догађај.

Ко је на мрежи: 607 гостију и 10 чланова