Варијације

Варијације без понављања

Примедба 1. Нека је дат скуподелемената.

Дефиниција 1. Варијације без понављања класеоделемената скупасу уређенеторке састављене из различитих елемената скупа.

Еквивалентна дефиниција овој је:

Дефиниција 2. Варијације класеоделеменатасу сва биунивока пресликавања скупа
 
у скуп  

Став 1.
Број варијација без понављања оделемената класеизноси
(1)  

Варијације са понављањем

Примедба 2. Посматрајмо садаразличитих елеменатаи претпоставимо да је сваки од њих у довољном броју.

Дефиниција 3. Варијације са понављањем класе, оделеменатасу уређенеторке састављене од елемената скупа.

Став 2. Број варијација са понављањем класеоделемената дат је формулом:
(2) 

Ко је на мрежи: 543 гостију и 26 чланова