Гранична вредност функције

Дефиниција 1. Кажемо да јегранична вредност функцијеу тачки, ако за свакопостоји број, такав да је
 
за свакоза које је. Пишемо
или.

Теорема 1. Ако јеитада важи:
;
;
.

Теорема 2.
, (константа);
, (константа);
;
;
.

 

Ко је на мрежи: 515 гостију и 26 чланова