Дифeрeнциjaлнe jeднaчинe сa рaздвojeним прoмeнљивимa

Примедба 1. У диференцијалној једначини
(1)
променљиве се могу раздвојити.

Примедба 2. За решавање диференцијалне једначине (1) потребно је најпре раздвојити променљиве на следећи начин:
(2)

Примедба 3. Опште решење диференцијалне једначине (1) добија се интеграцијом леве и десне стране једначине (2):
(3)

Ко је на мрежи: 1279 гостију и 15 чланова