Извод функције

Дефиниција 1. Извод функцијеу тачкиназива се коначна гранична вредност количника прираштаја функције и прираштаја аргумента у тачкикада прираштај аргумента тежи нули или када, тј.
(1).
(изводу тачки са апсцисомпредставља број);
(2).
Формула (2) је дефинициона једнакост за извод функције у свакој тачки у којој је она дефинисана.

Таблица извода елементарних функција:
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,
6.,
7.,
8.,
9.,
10.,
11.,
12.,
13.,
14.,
15.,
16..

Основна правила извода:
1.,
2.,
3.,
4..

Ко је на мрежи: 1083 гостију и 15 чланова