Извoд слoжeнe функциje

Ако је, а, и ако функције и имају изводеи, тада је. (Функцијаназива се сложена функција.)

Таблични изводи претходног параграфа тада постају:
1.;
2.;
3.;
4.;
5.;
6.;
7.;
8.;
9.;
10.;
11.;
12.;
13.;
14..

Ко је на мрежи: 566 гостију и 25 чланова