Интеграција рационалних функција

Примедба. Интеграција рационалне функције после издвајања целог дела своди се на интеграцију правог рационалног разломка:
(1),
где суиполиноми, при чему је изложилац бројиоцамањи од изложиоца имениоца.
Ако је:
,
где јереалан вишеструки корен полинома, авишеструки комплексни корени, онда се разломак (1) раставља на парцијалне разломке:
(2).
Непознати коефицијентисе одређују методом неодређених коефицијената.

Ко је на мрежи: 1251 гостију и 15 чланова