Линeaрнa дифeрeнциjaлнa jeднaчинa

Примедба 1. Једначина облика
(1)
где суифункције аргумента, назива се линеарна диференцијална једначина првог реда.

Примедба 2. Ако се у једначинин (1) уведе смена(ифункције променљиве) долази се до општег решења диференцијалне једначине (1) у облику
(2)

Примедба 3. Решење (2) се користи као формула за решавање једначине (1).

Ко је на мрежи: 438 гостију и 26 чланова