Нeкa свojствa eлeмeнтaрних функциja

Дефиниција. Нека суи (скупсе зове домен, а скупкодомен или антидомен) непразни скупови. Функција (пресликавање) скупау скупје сваки подскупскупакоји има ова два својства:
Скуп свих првих компоненатаједнак је скупу.
 

Парност. За функцију, дефинисану на симетричном интервалуу односу на, каже се да је:
парна ако језа;
непарна ако језа.

Монотоност. За функцијукаже се да је монотоно растућа, ако је тачна импликација
,
а монотоно опадајућа ако важи
.

Периодичност. Ако функцијазадовољава једнакост
 
 (константа), каже се да је периодична са периодом, за свако издомена.

Најмањи позитиван бројназива се основни период функције.

Нуле. Сваки реалан број, који задовољава једначину
, тј..
зове се реална нула функције.

Инверзна функција. Нека јепресликавање “један-један” и “на” скупау скуп.
Инверзно пресликавање, у ознаци, јесте пресликавање скупа, одређено једнакошћу.

 

Ко је на мрежи: 1248 гостију и 12 чланова