Нeодрeђeни интeгрaл. Taблицa интeгрaла

Дефиниција 1. Нека је функцијадефинисана у интервалу. За функцију, дефинисану у истом интервалу, кажемо да је примитивна функција функцијеако за свакопостоји извод и ако је
(1).

Примедба 1. Поступак одређивања примитивне функције дате функције назива се интегрирање дате функције. Операција интегрирања је инверзна операција диференцирања.

Примедба 2. Ако нека функцијаима примитивну функцијуонда она има бесконачно примитивних функција које се разликују за константу и чине један скуп
(2).

Дефиниција 2. Скуп свих примитивних функцијафункцијеназива се неодређени интеграл функцијеу ознаци
(3).

Правила интеграције
(4).
(5).

Таблица интеграла
На основу непосредног познавања извода елементарних функција и импликације
(6)  

добија се следећа таблица неодређених интеграла:
1..
Заимамо.
2..
3..
4..
5..
6..
7..
8..
9..
10..
11..
12..

Ко је на мрежи: 1065 гостију и 15 чланова