Нeпoтпунe дифeрeнциjaлнe jeдначинe другoг рeдa

Примедба 1. Једначина која садржи други извод или диференцијал другог реда назива се диференцијална једначина другог реда.

Примедба 2. Најједноставнија диференцијална једначина другог реда има облик:

а њено опште решење се одређује двоструком интеграцијом.

Ко је на мрежи: 412 гостију и 26 чланова