Пермутације

Пермутације без понављања

Дефиниција 1. Пермутације оделемената су варијације класеоделемената.

Дефиниција 2. Пермутације су биунивока пресликавања скупау самог себе.

Став 1.
Број пермутација без понављања оделемената
(1) 

Пермутације са понављањем

Примедба 1. Нека је дат скуп оделемената од којих има: једнаких једне врсте, једнаких друге врсте итд.; једнаких -те врсте; при чему јеи.

Дефиниција 3. Сваки линеарни распоред који се састоји од свих елемената зове се пермутација са понављањем.

Став 2. Број различитих пермутација са понављањем оделемената, где јемеђусобно једнаких, међусобно једнаких, ..., међусобно једнаких, једнак је
(2)

 

 

Ко је на мрежи: 1259 гостију и 13 чланова