Примена одређеног интеграла за израчунавање дужине лука криве

Примедба 1. Дужиналука глатке криве, између две тачке са апсцисамаи, износи:
(1)

Примедба 2. Ако је крива дата једначинама у параметарском обликуи(ису непрекидне диференцијабилне функције), онда је дужина лукакриве:
(2)
где суивредности параметра које одговарају крајевима лука.

Ко је на мрежи: 198 гостију и 5 чланова