Примeнa интeгралa за изрaчунaвaњe пoвршинe рoтaциoних пoврши

Примедба 1. Површина површи која настаје ротацијом око оселука глатке кривеизмеђу тачака чије су апсцисеи, израчунава се обрасцем:
(1)

Примедба 2. Ако лук глатке криве ротира око осе, имамо аналогни образац:
(2)

Ко је на мрежи: 509 гостију и 26 чланова