Примeнa интeгрaлa у прирoдним нaукaма

Примедба 1. Пут који пређе тачка при неравномерном кретању по правој са променљивом брзином, у интервалуизрачунава се по формули:
(1)

Примедба 2. Рад који врши променљива сила, при премештању материјалне тачке дуж осе, оддо, одређује се по формули:
(2)

Примедба 3. При решавању задатака за израчунавање рада силе користи се Хуков закон:
(3)  
где је- сила (у), - апсолутно удаљење (у ) изазвано силом, а - коефицијент пропорционалности (у  ).

Ко је на мрежи: 1143 гостију и 11 чланова