Примeнa oдрeђeнoг интeгрaла зa изрaчунaвaњe пoвршинa рaвних фигурa

Примедба 1. Ако је функцијанепрекидна на сегментуи ако је, тада је површина криволинијског трапеза ограниченог луком криве, правамаи одсечкомосе задата обрасцем (сл. 1):
(1)  
Примедба 2. Ако је функцијанепрекидна на сегментуи ако је, тада је површина криволинијског трапеза (сл. 2) дата обрасцем:
(2)  
Примедба 3. Нека су дате функцијеичији се графици секу у тачкама са апсцисамаии нека је испуњена неједнакостза свакоиз сегмента.
Површина лика ограниченог графицима датих функција на сегменту(сл. 3) дата је формулом:
(3)  
Примедба 4. Ако непрекидна функцијана сегментумeња знак, тј. сечеосу у тачкама са апсцисамаи, тада је површина лика ограниченог графиком функцијеи осом(сл. 4) дата обрасцем:
(4) 

Ко је на мрежи: 1204 гостију и 15 чланова