Примедба 1. Ако је функцијанепрекидна на сегментуи ако је, тада је површина криволинијског трапеза ограниченог луком криве, правамаи одсечкомосе задата обрасцем (сл. 1):
(1)  
Примедба 2. Ако је функцијанепрекидна на сегментуи ако је, тада је површина криволинијског трапеза (сл. 2) дата обрасцем:
(2)  
Примедба 3. Нека су дате функцијеичији се графици секу у тачкама са апсцисамаии нека је испуњена неједнакостза свакоиз сегмента.
Површина лика ограниченог графицима датих функција на сегменту(сл. 3) дата је формулом:
(3)  
Примедба 4. Ако непрекидна функцијана сегментумeња знак, тј. сечеосу у тачкама са апсцисамаи, тада је површина лика ограниченог графиком функцијеи осом(сл. 4) дата обрасцем:
(4) 

Ко је на мрежи: 313 гостију и 3 чланова