Примeнa oдрeђeнoг интeгрaлa зa изрaчунaвaњe зaпрeминe рoтaцoних тeлa

Примедба 1. Запремина тела насталог ротацијом криволинијског трапеза омеђеног, осом, правамаиоко осе(сл. 1) израчунава се обрасцем):
(1)  
Примедба 2. Запремина тела насталог ротацијом око оселика омеђеног кривом, правама, (сл. 2) израчунава се обрасцем:
(2)  
Примедба 3. Запремина тела насталог ротацијом лика омеђеног кривамаии правамаиоко осеизрачунава се обрасцем:
(3)

Ко је на мрежи: 430 гостију и 26 чланова