Прираштај функције

Обрасци и дефиниције

Дефиниција 1. Прираштај функције у тачки са апсцисомје
(1).

Дефиниција 2. Средња брзина промене функције на интервалу је
(2).

Непрекидност функције.
Дефиниција 3. Функцијанепрекидна је у тачки, ако је гранична вредност функције заједнака вредности функције за, тј.
(3).

Ко је на мрежи: 1275 гостију и 12 чланова